Murat GÜRGÜN hakkında..  

Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lise yıllarında tanıştığı Astroloji’ye olan yaklaşımı “kaderi bir karşılaşmaydı” kendi ifadesiyle.

İ.Ü. İktisat Fakültesindeki eğitimi sırasında, günlük yaşamdaki sorunlara aranan çözümlerle toplumsal yaşamdaki sorunlara aranan çözümler arasında vazgeçilmez bir ilişkinin olduğunu fark ettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Astrolojinin yanı sıra Doğu felsefeleri, Şamanizm, Holistik (bütüncül) Terapi gibi farklı türdeki konulara duyduğu ilgi ve araştırmaları, bu konuları günlük yaşamla ve toplumsal bakış açılarıyla birleştirme çabaları hep sürdü.

Astrolojik gök haritasıyla ilişkilendirdiği araştırmalarıyla, astrolojinin kişisel dönüşüm ve gelişim potansiyeline rehberlik ettiğinin bilincinde 1992 yılında Irish Astrological Society ile temaslarda bulundu. Doğal olarak astroloji kendisinin de bireysel gelişim danışmanı oldu, insanı ve bütünü ilgilendiren araştırmalar yapması gerektiğinde, kişisel dönüşüm için astrolojik verileri kullandı.

1994 yılına kadar devam eden kendi deyimiyle hazırlık süreci olarak nitelendirdiği 11 yıllık içsel çalışmalarının tamamlanmasıyla Bireysel Danışmanlık yolunda ilk profesyonel adımını Beyoğlu’nda “Yeryüzü ile gökyüzünün kesiştiği nokta; Taş Devri 2000” adını verdiği mağazasında attı.

Bu dönem içinde çeşitli kuruluş ve organizasyonlarda Astroloji ve Bireysel Gelişim konularında seminerler, konferanslar verdi, basında televizyonda haberlere konu oldu. Yıllar içinde bireysel anlamda özel danışmanlık, Astro Healing programları şeklinde devam eden çalışmalarından elde ettiği verim ve her kesimden insanla yaptığı çalışmaları, onu bireysel gelişimle yaşam kalitesinin arttırılması  konularında daha kapsamlı araştırmalara yöneltti. Araştırmalarının amacı; insanın gelişim serüveni ile ruhsallık ve bireysel gelişim gibi temel konuların gelecekteki bilimsel paradigmanın ayrılmaz bir parçası olabileceğini işaret edebilmek olmuştur.

2003 yılından itibaren kendisinin kurduğu bugün hala internet ortamında yayın yapmakta olan www.astroset.com sitesinin yanısıra, 35 yılı aşan astroloji çalışmalarıyla Astroloji dünyasında bir ilk olan kendisine ait AHP (Astro Healing Programs) programlarını ortaya çıkararak YOL HARİTASI kavramını astrolojiyle birleştirmiş ve bu kapsamda 2007 yılında kişisel gelişim-workshop çalışmalarıyla bu programı Bireysel Sosyal Sorumluluk ilkesi ışığında Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Kültür Merkezi bünyesinde uygulamaya koymuştur. On yıl süren bu grup çalışmaların ardından 2017 yılında Yol Haritası Platformu ‘nu kurmuş ve çalışmaları bu kapsamda daha ileri bir boyut kazanmıştır. Bugün bu platform ile birlikte, akademik ve eğitsel platformlarda Astroloji’de kendisinin oluşturduğu YOL HARİTASI ekolünün bilgilerini seminer ve konferanslar şeklinde insanlara ulaştırmaktadır.

Bu çalışmalarıyla birlikte kişisel olarak Astrolojik haritaların yorumlanması konusunda özel danışmanlıklarını da sürdürmektedir.   Ekim 2018

Seminerlerden Seçmeler


 GÜRGÜN 1994-2023